Erişimin Engellenmesi

MELTEM BANKO - YARGITAY KARARLARI

01

YARGITAY KARARLARI - Erişimin Engellenmesi / MELTEM BANKO

T.C.

YARGITAY

19. CEZA DAİRESİ

E. 2015/233

K. 2015/6748

T. 5.11.2015

DAVA : www.avukatguclusanmagdurlari.com adlı internet sitesinde ve facebook adlı sosyal paylaşım sitesinde G.. Ş.. isminde sahte hesap açılarak, İstanbul Barosu avukatlarından G.. Ş.. hakkında yayımlanan yazılar ve içerikler nedeniyle ilgilisi G.. Ş..'ın sözkonusu sitelere erişimin engellenmesi talebinin reddine dair Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 03/11/2014 tarihli ve 2014/1778 değişik iş sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 06/11/2014 tarihli ve 2014/2113 değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 12/01/2015 gün ve 1822 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 27/01/2015 gün ve KYB. 2015-17346 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 9/1. maddesinde “İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması hâlinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hâkimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilir.” ve anılan maddenin 3. fıkrasında “İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talepleri doğrultusunda hâkim bu maddede belirtilen kapsamda erişimin engellenmesine karar verebilir.” şeklindeki düzenlemeler karşısında, söz konusu internet sitesi ve facebook hesabının avukat olan G.. Ş..'ın mesleki onur ve şerefini tahkir etmek amacıyla kurulup bu doğrultuda yayın yaptığının anlaşılması karşısında itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;

KARAR : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 06/11/2014 tarihli ve 2014/2113 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nın 309/4. maddesi uyarınca BOZULMASINA, şikayetçinin kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia ettiği www.avukatguclusanmagdurları.com isimli web sitesindeki ve www.facebook.com sitesindeki ilgili URL adresinde yer alan hukuka aykırı içeriğe 5651 sayılı Kanun'un 9/1 ve 4. maddeleri gereğince erişimin engellenmesine 05/11/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Yargıtay Kararları